Zástavní smlouva

Pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky. Pokud dlužník nebude plnit, máte právo zástavu prodat.

Vytvořte si Zástavní smlouvu ve třech krocích, vyplnění, shrnutí a stažení.