Společný návrh na rozvod

Podávají manželé, kteří se na rozvodu a jeho podmínkách společně dohodli. K návrhu je třeba připojit Dohodu o rozdělení majetku a Návrh na schválení dohody o péči o děti a výživném, které si můžete u nás také vytvořit.

Vytvořte si společný návrh na rozvod ve třech krocích, vyplnění, shrnutí a stažení.